พีซีเอ็น โฟร์คลิฟท์

งานบริการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์และทำ P.M.

สอบถาม pcn forklift 029958850
฿0.00
งานบริการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์และทำ P.M.
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : สินค้า
  • รหัสสินค้า : 000080

รายละเอียดสินค้า งานบริการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์และทำ P.M.

งานบริการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์และทำ P.M.

Preventive Maintenance  หมายถึง การบำรุงรักษาที่ทำกันประจำ
และ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อครบอายุที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันและ
ลดสภาพการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร หลีกเลี่ยงการเกิดการขัดข้องอย่าง
ทันทีจะทำให้งานไม่เสร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ประโยชน์หรือผลสำเร็จของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
1) ทำให้สามารถซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือที่ชำรุด ได้อย่างถูกต้อง
2) สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำคู่มือในการซ่อมบำรุงได้
3) ใช้วางแผนหรือกำหนดดำเนินการซ่อมบำรุง
4) เป็นแนวทางในการจัดเตรียมของใหม่สำหรับซ่อมบำรุงรักษา
5) ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยเครื่องจักรนั้น
 
  การแบ่งลักษณะของการบำรุงรักษา
1) การบำรุงรักษาเป็นประจำตามกำหนดระยะเวลา
2) การบำรุงรักษาตามอายุการใช้งาน
องค์ประกอบของการบำรุงรักษาเชิงป็องกัน
1. การออกแบบระบบการบำรุงรักษาป้องกัน
2. การจัดหน่วยงาน ( ผู้ที่มีการรับผิดชอบเฉพาะ )
3. การวางแผนปฏิบัติอย่างรัดกุม
4. การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง
5. ความเข้าใจและสนับสนุนจากผู้บัญชาทุกระดับ
6. ความร่วมมือโดยตรงของ operator